להיות אדם טוב. מה זה אומר?

להיות אדם טוב. מה זה אומר?

כשהייתי ילדה, אמי ז"ל נהגה לומר לי שאני 'גיטע נשומע', כלומר- נשמה טובה. לימים התקוממתי. רציתי להיות רעה. רציתי לפעמים לשבור את הכלים. לצרוח. לצעוק. לזעוק. לכעוס. לזעום. להיות איומה ונוראית ולא להיעלב מכל מלה, או חריצת לשון לעברי, ולא להתכנס פנימה בכל פעם שמרביצים...