עיניים של ילד - רחל טוקר שיינס

 

 

איפה הילד

נשאל הזקן

שעיניו עדיין

בורקות

והילד זועק

מתוכו

 

גדל קצת הילד

מסרב להתבגר

ענה הזקן

ועדיין שוכן

בתוכי.