זיקנה - אירית סלע גבורי

 

 

גם אם שיער ראשי יאפיר

והקמטים תחת עיניי יתרבו

וזה אשר בינות לגבות יעמיק

גם אז ישארו עיניי כחולות,

ובת צחוק על שפתיי תרצד לעתים.

כי גם אם בערפל חיי לעד אפסע

תמיד אמצא רגעים של תקווה

ושבבים של אור ירצדו ויעלמו.

ואני אשב לי דומם וכשחיוך על פני, אחשה

וכל אשר יראני יאמר

"פניה מספרות,

כי ידעה רגעים של אושר

בחייה היגעים".