ציפור שנוצותיה רוטשו טרם זמנן

ציפור שנוצותיה רוטשו טרם זמנן

אני נמצאת פסיעה מהוצאת ספרי הבא לאור. שיריי מכילים גם בספר זה, כמו בראשון, הרבה כאב.ואם לא הייתי יכולה להעניק לכאב מלים, איך הייתי משוררת? הפעם אני כותבת על ילדה קסומה שהפכה נערה חושנית וגוועה לאישה שחייה נגדעו טרם זמנה.הקדשתי לה שיר בספרי המתעתד לצאת.היא שבויה בכלוב...